Zgłoszenie reklamacji

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy o przesłanie wiadomości e-mail* na adres: reklamacje(at)grafpolska.pl.

Do maila należy dołączyć:

  • dowód zakupu urządzenia,
  • zdjęcia usterki,
  • opis problemu,
  • telefon kontaktowy do osoby zgłaszającej reklamację.

*E-mail bez załączonego dowodu zakupu oraz zdjęć przedstawiających usterkę nie zostanie przyjęty do systemu jako zgłoszenie reklamacyjne.