Separatory z tworzyw sztucznych GRAF - ochrona wody to nasz priorytet

Woda jest filarem naszego życia, a mimo to często nie zwracamy na nią uwagi. Jednym z największych niebezpieczeństw jest skażenie wody substancjami ropopochodnymi. Jedna kropla benzyny wystarcza, by zanieczyścić metr sześcienny wody. Separatory GRAF zapewniają maksimum bezpieczeństwa oraz chronią środowisko.