Szkolenia techniczne

GRAF Polska zaprasza instalatorów na szkolenia techniczne, które odbywają się w siedzibie firmy w Skierniewicach.
Posiadamy salę szkoleniową ze wszystkimi podłączonymi systemami do testowania i szkolenia (część praktyczna).
Szkolenie (część teoretyczna i praktyczna) trwa ok. 8 godzin - w jego trakcie prezentowane są najnowsze rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
Szkolenia są bezpłatne.

Zapisy i dodatkowe informacje: jolanta.sych(at)grafpolska.pl

Przykładowy program:

SZKOLENIE AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW GRAF POLSKA

1. Informacje wstępne.

2. Przedstawienie budowy i zasad działania:

  • Oczyszczalni (one2clean, epureco, epurbio, actibio, easybio i innych),
  • Zbiorników służących zagospodarowaniu wody deszczowej (Carat, Platin, Cristall, Flat i innych),
  • Systemów dystrybucji wody deszczowej: poprzez systemy pomp i central deszczowych do obiektów, ogrodów, itd.

3. Przedstawienie zasad montażu oczyszczalni oraz zbiorników na wodę:

  • Działania, które należy wykonać przed przystąpieniem do prac montażowych,
  • Ustawienie zbiorników w wykopie,
  • Postępowanie przy posadowieniu oczyszczalni / zbiornika na wodę w ziemi,
  • Montaż urządzeń,
  • Obsługa sterowania, sprężarki, pomp i central deszczowych.

4. Zapoznanie uczestników szkolenia z czynnościami montażowymi, serwisowymi:

  • Teoria (sala wykładowa),
  • Praktyka (hala produkcyjna).

5. Zapoznanie uczestników z rodzajami automatyk sterujących pracą urządzeń.

6. Najczęściej popełniane błędy.

7. Przerwa obiadowa.

8. Przedstawienie zasad funkcjonowania Autoryzowanych Serwisantów, proponowanych usług serwisowych, propozycji sprzedaży usług serwisowych.

9. Podsumowanie.