Kolekcja Green Planet reprezentuje wszystkie nasze dokonania w dziedzinie recyklingu. Obejmuje 158 pozycji i trzy marki - od ozdobnych beczek na deszczówkę, po duże zbiorniki podziemne i ciężkie elementy do inżynierii lądowej. Odkryj nasze produkty nadające się do recyklingu.


Upcykling - surowiec wyprodukowany przez GRAF

W Niemczech tylko 16% wszystkich odpadów z tworzyw sztucznych podlega recyklingowi. Na całym świecie nawet mniej niż 10%. Większość pozostałych odpadów z tworzyw sztucznych zostaje spalonych. (Atlas tworzyw sztucznych 2019, Fundacja Heinricha Bölla).

70% wszystkich produktów GARANTIA jest wytwarzanych na zasadzie upcyklingu. Wartościowy surowiec, z którego wytwarzane są produkty, powstaje w Centrum Kompetencji Surowcowych GRAF, na przykład z odpadów, które wyrzucamy do żółtych worków na śmieci. Dzięki temu opakowania jednorazowe są przekształcane w długotrwałe produkty ekologiczne. Centrum Kompetencji łączy wiele etapów procesu z nowymi technologiami zakładowymi, tworząc zintegrowany łańcuch procesowy. Pionierska technologia sprawia, że jest to jedyny tego typu zakład na świecie. Dzięki temu wnosimy istotny wkład w recykling odpadów z tworzyw sztucznych.


Naszymi innowacyjnymi pomysłami zachęciliśmy do współpracy Federalne Ministerstwo Środowiska Niemiec. Rząd federalny wsparł projekt w ramach programu innowacji środowiskowych, którego celem jest wspieranie stosowania nowych technologii i tworzenia zakładów produkcyjnych mogących służyć za wzór do naśladowania.


Oszczędzamy emisję CO² z ponad 60 000 samochodów

Konsekwentne stosowanie surowców wtórnych pozwala zaoszczędzić 100 000 t emisji CO2 rocznie w porównaniu do stosowania nowych surowców. Odpowiada to emisji wytwarzanej przez ponad 60 000 samochodów osobowych.


Niezwykła trwałość i możliwość pełnego recyklingu

Produkty GRAF w Polsce objęte są gwarancją do 15 lat. Trwałość naszych produktów z zakresu inżynierii lądowej i wodnej sięga wielu pokoleń. Dzięki temu w dłuższej perspektywie czasowej zużywa się mniej zasobów, co minimalizuje wpływ na środowisko. Już podczas opracowywania produktu GRAF przywiązuje dużą wagę do jego trwałej konstrukcji.

Dostawa części zamiennych do naszych produktów jest gwarantowana przez długi okres czasu. Po zakończeniu cyklu życia produkty GRAF nadają się w 100% do recyklingu.


** Waga produktu EcoBloc Inspect 420 wraz z 4 płytami końcowymi 21 kg / Ø waga opakowania na jogurt 3,5 g
  (Źródło: www.kunststoffverpackungen.de)