Pytania i odpowiedzi

 • Jak często należy usuwać osad?

  Projekt przydomowych oczyszczalni ścieków zakłada, przy pełnym obciążeniu, prawidłowej eksploatacji i wykonaniu zalecanego corocznego serwisu, osad należy usuwać raz do roku. Ten okres się wydłuża, jeśli wykorzystanie oczyszczalni jest mniejsze. Częstotliwość wywozu osadu można zmniejszyć również poprzez zamontowanie większego osadnika.

 • O czym należy pamiętać przy przeprowadzaniu modernizacji oczyszczalni?

  Istniejący betonowy zbiornik należy opróżnić i dokładnie oczyścić. Należy go również sprawdzić pod kątem szczelności - dotyczy to zarówno samego zbiornika jak i wewnętrznych przegród. Do miejsca planowanego montażu sterownika lub zewnętrznej skrzynki sterującej należy doprowadzić pustą rurę. Przy montażu nowego zbiornika należy zachować odpowiedni poziomy odpływu i dopływu.

 • O czym musisz pamiętać jeśli oczyszczalnia GRAF pracuje w ciągłym niedociążeniu?

  Należy pamiętać, że urządzenie działa optymalnie, gdy dopływ ścieków jest regularny. W przypadku Klaro Easy zalecamy zastosowanie sterownika ZK Plus - jeśli ilość dopływających ścieków jest bardzo mała lub mieszkańcy są przez pewien czas nieobecni, ciecz jest stopniowo rozprowadzana po oczyszczalni. Dzięki temu bakterie niezbędne do oczyszczania ścieków są aktywne i nie obumierają.

 • Co zyskujemy dzięki włączeniu trybu urlopowego w oczyszczalni GRAF?

  Opcja przełączenia przydomowej oczyszczalni ścieków w tryb urlopowy pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy. W przypadku sterownika ZK, tryb należy uruchomić ręcznie, ZK Plus uruchamia go automatycznie.

 • Co dzieje się ze ściekiem oczyszczonym?

  Jeśli jest taka możliwość, to ściek oczyszczony powinien być odprowadzony do cieku wodnego (rzeka, rów). Jeśli jest to niemożliwe, ściek należy rozsączyć w gruncie - przy tym rozwiązaniu należy pamiętać by grunt był odpowiednio przepuszczalny oraz zachować odległość od lustra wód gruntowych, wymaganą przez lokalne władze .

 • Czy z mojej oczyszczalni będą wydobywać się nieprzyjemne zapachy?

  Zazwyczaj nie ma problemów z nieprzyjemnymi zapachami wydobywającymi się oczyszczalni - warunkiem jest poprawnie wykonana wentylacja. Zalecamy jednak zachowanie rozsądnej odległości od zabudowań mieszkalnych oraz tarasów i altan.