for a greener planet

Zmiany klimatyczne. Nasz świat stoi obecnie przed ogromnymi wyzwaniami. W tych czasach potrzebujemy wzorów do naśladowania. Albo lepiej powiedzieć: inspiratorów, którzy nie tylko głoszą zasady zrównoważonego rozwoju, ale także wprowadzają je w życie. Tak jak my w GRAFie już teraz wnosimy istotny wkład w ochronę środowiska. W końcu nie tylko nasze rozwiązania do zarządzania wodą deszczową i inne zastosowania związane z wodą są w pełni zrównoważone. Tworzywo sztuczne, z którego wytwarzamy nasze produkty, pochodzi z recyklingu.

Na przykład przekształcamy krótkotrwałe opakowania po żywności w moduł infiltracyjny EcoBloc o żywotności obejmującej całe pokolenia. Dzięki takim skrzynkom, które mają właściwości retencyjne i rozsączające, możemy sprawić, że nasze miasta będą nieco bezpieczniejsze przed nasilającymi się intensywnymi opadami deszczu. Innym przykładem są zbiorniki na deszczówkę - dzięki nim możemy z czystym sumieniem podlewać nasze ogrody, nawet podczas upałów. Przy okazji recykling pozwala nam zaoszczędzić około 100 000 ton CO2 rocznie - tyle, ile emituje ponad 60 000 samochodów.

Dodatkowo recyklingowi poddajemy nasze produkty! Centrum kompetencji surowcowych w Herbolzheim (Niemcy) czyni nas wyjątkowymi. To nasze serce, które zawiera całą naszą innowacyjną moc. Dla lepszego świata dla nas wszystkich - dla bardziej zielonej planety.

Za tym się opowiadamy:

75 % zawartości surowców wtórnych

100 000 t MNIEJ emisji CO² dzięki recyklingowi - co odpowiada emisji CO² przez 60 000 samochodów.

Materiał z recyklingu
WOLNY OD ZANIECZYSZCZEŃ

80% udziału energii odnawialnej w produkcji

Najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne zapewniające NISKIE ZUŻYCIE ENERGII

Produkty ekologiczne dla ZRÓWNOWAŻONEGO wykorzystania wody

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ

Produkty można W PEŁNI PODDAĆ RECYKLINGOWI