Zarządzanie wodą deszczową pomaga utrzymać naturalny cykl obiegu wody

Coraz większe powierzchnie zielone znikają pod grubą warstwą betonu, co powoduje wzrost zagrożenia podtopieniami oraz przeciążenie systemów komunalnych. Rozwiązaniem problemu są produkty dedykowane zarządzaniu wodą deszczową oferowane przez firmę GRAF. Są zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne - regulują gospodarkę wodną oraz pozwalają zminimalizować koszty związane z rozprowadzaniem deszczówki.

Zarządzanie wodą deszczową, a więc rozsączanie i magazynowanie wód opadowych na poziomie lokalnym, jest znacznie lepszym rozwiązaniem, niż stosowane powrzechnie odprowadzanie wód do systemów kanalizacji. Ogół działań podjętych w zakresie zarządzania wodą deszczową

  • wspomaga zasilanie wód gruntowych,
  • zmniejsza ogólne koszty inwestycji - osobne kolektory ściekowe oraz przepompownie mogą być projektowane na mniejszą skalę,
  • zmniejsza ryzyko kolmatacji gruntu,
  • minimalizuje obciążenia hydrauliczne sieci ściekowej podczas burz,
  • pomaga zapobiegać powodziom.