Rozwiązania dla wyzwań związanych ze zmianami klimatu

Czysta woda jest jednym z najważniejszych fundamentów naszego życia, a jednak nieustannie jest narażona na wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. GRAF opracowuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę produktów dla szeroko pojętej gospodarki wodnej.

Rozwiązania dla globalnych wyzwań, takich jak ochrona wód czy zapobieganie powodziom, spotykają się w GRAF z markową jakością.


Zbieranie wody deszczowej chroni nasze zasoby wód gruntowych

Woda jest medium, które sprawia, że zmiana klimatu staje się dla nas wszystkich namacalna. W Niemczech, gdzie znajduje się główna siedziba naszej firmy, nie ma jeszcze niedoboru wody, ale poziom wód gruntowych w całym kraju już się obniża. W Polsce natomiast mieliśmy już na przestrzeni ostatnich kilku lat przypadki braku wody dla całych miast, czy wsi. Coraz częściej spotykamy się z nagłymi ulewami, które wcale nie poprawiają sytuacji suszy.

Obecnie klienci firmy GRAF na całym świecie oszczędzają już 208 milionów litrów wody pitnej dziennie, czyli tyle, ile wynosi dzienne zapotrzebowanie na wodę miasta Monachium.

Możliwość uzyskania oszczędności do 85%

Średnio każda osoba zużywa 125 litrów wody pitnej dziennie. Aby pozytywnie zmienić swój ślad wodny, wystarczą nawet małe kroki. Dzięki produktom GRAF nawet 50% wody pitnej w gospodarstwach domowych można zastąpić wodą deszczową. W przypadku nieruchomości wykorzystywanych komercyjnie oszczędności mogą sięgać nawet 85%.
 

Woda deszczowa jest cenna

Rośliny uwielbiają wodę deszczową. Jest ona naturalnie miękka i nie zawiera wapnia. Oznacza to, że pranie w wodzie deszczowej będzie świeże i czyste, a jednocześnie zużyjesz znacznie mniej detergentów. Można również zaoszczędzić na dodatkowych odkamieniaczach. Dzięki używaniu deszczówki w toalecie rzadziej osadza się kamień.


Gospodarka wodami opadowymi przeciwdziała uszczelnianiu gruntów

Zalane ulice, zalane parki i zalane piwnice: z powodu zmian klimatycznych intensywne opady występują znacznie częściej, zagrażając ludziom i zwierzętom oraz powodując miliardowe szkody. Prognozy klimatyczne wskazują na wzrost intensywności i częstotliwości opadów w przyszłości.

Zdecentralizowana infiltracja lub retencja opadów zmniejsza przeciążenie publicznych systemów odwadniających, zwłaszcza podczas intensywnych ulew. Systemy infiltracyjne i zbiorniki retencyjne GRAF chronią przed ryzykiem powodzi błyskawicznych w miastach, a tym samym przed szkodami w budynkach, infrastrukturze i ciągach komunikacyjnych.


Małe oczyszczalnie ścieków i separatory wnoszą decydujący wkład w ochronę wód

W przypadku braku możliwości podłączenia gospodarstwa domowego do publicznej sieci kanalizacyjnej, niezbędne jest założenie oczyszczalni ścieków na swojej posesji. W małych oczyszczalniach GRAF ścieki są dokładnie oczyszczane i można je bez obaw rozsączać w gruncie lub odprowadzać do pobliskiego cieku wodnego. Szczególnie w krajach, które nie mają dobrej infrastruktury ściekowej, zdecentralizowane oczyszczanie ścieków nabiera coraz większego znaczenia i przyczynia się do ochrony wód na całym świecie.

Kolejnym poważnym zagrożeniem dla naszych zasobów wody pitnej jest zanieczyszczenie mineralnymi płynami lekkimi. Separatory GRAF oddzielają wodę od zawartych w niej substancji niebezpiecznych. Zapewniają one maksymalne bezpieczeństwo i chronią środowisko.