Zbiorniki podziemne na wodę deszczową w rozmiarze XXL

Czy wiesz, że tylko 1% dostępnej wody na Ziemi może być bezpośrednio wykorzystywany do picia? Woda ta powinna być wykorzystywana w sposób oszczędny i odpowiedzialny.

Woda pitna nie musi być zużywana we wszystkich punktach w sektorze gospodarstw domowych/komercyjnym. Przy niewielkim wysiłku można oszczędzać zasoby wód gruntowych, zmniejszyć zużycie energii do uzdatniania wody pitnej i odciążyć oczyszczalnie ścieków.

Do 85% oszczędności wody pitnej

Ze względu na duże powierzchnie dachów możliwe jest wydajne gromadzenie deszczówki w strefach komercyjnych. W związku z tym, szczególnie w przemysłach, w których potrzebne są duże ilości wody, wykorzystywanie wody deszczowej może prowadzić do znacznych oszczędności, jeśli deszczówka będzie używana, np.:

 • do spłukiwania toalet i do pralek w hotelach,
 • jako woda chłodząca w procesach produkcyjnych,
 • do rozcieńczania produktów czyszczących.

Nasze doświadczenie pokazuje, że wykorzystywanie wody deszczowej w obiektach komercyjnych prowadzi do oszczędności wody pitnej nawet o 85%. Biorąc pod uwagę cenę za litr wody pitnej i ekstrapolując ją na zużycie wody, można zaoszczędzić całkiem sporo!

 

 


Nasze zbiorniki na wodę deszczową w rozmiarze XXL

Carat XXL

 • Pojemność od 16 000 do 122 000 litrów
 • Klasyczna, duża pojemność na małej przestrzeni
 • Stabilność w wodach gruntowych aż do połowy wysokości zbiornika
 • Głębokość instalacji 3,30 - 4,05 m
 • Zdolność przewozowa 40 ton

Platin XXL

 • Pojemność od 20 000 do 65 000 litrów
 • Do płytkich instalacji (ze względu na wysoki poziom wód gruntowych lub skaliste podłoże)
 • Maks. poziom wody gruntowej: do wysokości korpusu zbiornika
 • Głębokość instalacji 2,00 - 2,75 m
 • Mała głębokość instalacji = mniejszy wykop

Twój wkład w ochronę środowiska

Ponieważ znaczenie zrównoważonego rozwoju rośnie w wielu firmach, przejście na wodę deszczową jest opłacalne nie tylko z finansowego punktu widzenia. Wykorzystywanie wody deszczowej jest sposobem na zmniejszenie zużycia wody wodociągowej, której uzdatnianie jest kosztowne pod względem energetycznym i technicznym. Oprócz redukcji kosztów, pomaga to również promować ochronę środowiska i zrównoważony rozwój firmy.

Ochrona zasobów wód podziemnych

Zaopatrzenie w wodę na naszych szerokościach geograficznych opiera się na wysokiej jakości zasobach wód podziemnych. Zasoby te powinny być chronione i wykorzystywane w sposób zrównoważony. W okresach suszy zapotrzebowanie na wodę na obszarach miejskich czasami przekracza dostępne zapasy. Wykorzystywanie deszczówki wszędzie tam, gdzie jakość wody pitnej nie jest wymagana, stanowi cenny wkład w zrównoważone wykorzystywanie cennych zasobów wód gruntowych.

Oszczędzanie energii

Do uzdatniania wody pitnej potrzebne są znaczne ilości energii. Za pomocą systemu zbierania deszczówki do użytku można wprowadzić wodę deszczową, która nie wymaga już uzdatniania. W ten sposób można znacznie zmniejszyć ilość energii potrzebnej do uzdatniania wody pitnej. Prowadzi to do redukcji emisji CO2 i odciążenia środowiska.


Masz pytania?

Jeśli masz pytania dotyczące projektu na dużą skalę, skontaktuj się z nami pod adresem info(at)grafpolska.pl. Z przyjemnością pomożemy!

 >>> Skontaktuj się teraz! >>>