Polityka prywatności

Polityka prywatności / Klauzula Informacyjna


W kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), w trosce o Państwa komfort i bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe punkty zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można Cię zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych wymienionym pod tym tekstem.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej. Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie odbywa się przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w Danych Firmy tej strony internetowej.

Jak zbieramy twoje dane?

Z jednej strony Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być np. dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny czy godzina wyświetlenia strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy twoje dane?

Część danych jest zbierana w celu zapewnienia, że ​​strona internetowa działa bez błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w stopce, jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Masz również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Masz również prawo, w określonych okolicznościach, zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Szczegóły można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych w części „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może zostać ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zwykle anonimowa; zachowanie podczas surfowania nie może być powiązane z tobą.

Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach gospodarza. To może być np.  adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane umowy, dane kontaktowe, nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celu bezpiecznego, szybkiego i wydajnego udostępniania naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę ( Art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz usługodawca będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wypełnienia swoich obowiązków w zakresie świadczenia usług i będzie postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym oświadczeniem o ochronie danych.

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, za pomocą których można Cię osobiście zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Administrator danych

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest (Administratorem danych):
GRAF Polska Sp. z o. o.
ul. Unii Europejskiej 26
96-100 Skierniewice
Polska
Web: www.graf.info/pl  
NIP 5340026811
KRS 0000141993 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 32 200 000 zł.
E-Mail:  info(at)grafpolska.pl

Administratorem danych jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę, którą już wyraziłeś. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail do nas. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba zainteresowana ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych uodo.gov.pl)

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do automatycznej dostawy danych, które przetwarzamy za Państwa zgodą lub w ramach realizacji umowy, do Państwa albo do strony trzeciej w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to jedynie w zakresie możliwym technicznie.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS na potrzeby bezpieczeństwa i ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zapytania, jakie przesyłają Państwo nam jako operatorowi strony. Mogą Państwo rozpoznać zaszyfrowane połączenie w wierszu adresu Państwa przeglądarki, kiedy zmieni się z „http://” na „https://”, a w pasku adresu Państwa przeglądarki wyświetla się ikona kłódki. W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS dane, które Państwo nam przekazują, nie mogą zostać przeczytane przez strony trzecie.

Dostęp, blokowanie , usuwanie

Zgodnie z przepisami prawa, mają Państwo prawo do bezpłatnego uzyskania w każdej chwili dostępu do przechowywanych Państwa danych osobowych oraz ich źródła, odbiorcy i celu, w jakim były przetwarzane. Mają Państwo prawo do korekty, uniemożliwienia dostępu lub usunięcia tych danych. Gdyby mieli Państwo dodatkowe pytania w sprawie danych osobowych, mogą się Państwo z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym poniżej.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W każdej chwili możesz skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

• Jeśli kwestionujesz dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas trwania badania masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

• Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych miało miejsce/działa niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

• Jeżeli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.

• Jeśli złożyli Państwo sprzeciw zgodnie z Art. 21 ust.1 RODO, należy rozważyć Państwa i nasze interesy. Dopóki nie zostało jeszcze ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - poza ich przechowywaniem - mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z przyczyn przetwarzane są ważne interesy publiczne Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

4. Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych

Wyznaczyliśmy w naszej firmie osobę odpowiedzialną za ochrony danych.

GRAF Polska Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 26
96-100 Skierniewice

Beata Jastrzębska
e-mail: ochronadanychosobowych(at)grafpolska.pl
tel.: 46 834 86 51

5. Zbieranie danych na naszej stronie internetowe

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki Cookies. Pliki Cookies nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane „pliki Cookies sesji”. Są one automatycznie usuwane po Twojej wizycie. Inne pliki Cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Te pliki Cookies umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików Cookies i zezwalała na pliki Cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików Cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików Cookies po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki Cookies zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki Cookies, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, których Państwo potrzebują (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików Cookies w celu bezbłędnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików Cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Jeżeli inne pliki Cookies (np. pliki Cookies do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania) są również przechowywane, będzie o nich mowa oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

Consentmanager

Zintegrowaliśmy narzędzie do zarządzania zgodami „consentmanager” (www.consentmanager.net) firmy Jaohawi AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Szwecja, info@consentmanager.net) w celu uzyskania zgody na przetwarzanie danych lub wykorzystanie plików Cookie lub podobnych funkcji. Za pomocą „consentmanager” masz możliwość wyrażenia lub odrzucenia zgody na niektóre funkcje naszego serwisu, np. w celu integracji elementów zewnętrznych, integracji treści przesyłanych strumieniowo, analizy statystycznej, pomiaru zasięgu i spersonalizowanej reklamy. Za pomocą „consentmanager” możesz wyrazić lub odmówić zgody na wszystkie funkcje lub wyrazić zgodę na poszczególne cele lub poszczególne funkcje. Możesz również później zmienić wprowadzone ustawienia. Celem integracji „consentmanager” jest umożliwienie użytkownikom naszego serwisu internetowego decydowania o wyżej wymienionych rzeczach oraz zaoferowanie im możliwości zmiany ustawień, które zostały już dokonane w ramach dalszego korzystania z naszego serwisu. W trakcie korzystania z „consentmanagera” przetwarzane są dane osobowe oraz informacje o wykorzystywanych urządzeniach końcowych, takie jak adres IP.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. c) w związku z art. 6 ust. 3 ust. 1 lit. a) w związku z art. 7 ust. 1 RODO i alternatywnie lit. f). Przetwarzając dane pomagamy naszym klientom (osobie odpowiedzialnej zgodnie z RODO) wywiązać się z ciążących na nich obowiązków prawnych (np. obowiązek dowodowy). Nasze prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu polegają na przechowywaniu ustawień i preferencji użytkownika w związku z korzystaniem z plików cookie i innych funkcjonalności. „Consentmanager” przechowuje Twoje dane tak długo, jak Twoje ustawienia użytkownika są aktywne. Dwa lata po dokonaniu ustawień użytkownika zostaniesz ponownie poproszony o zgodę. Dokonane ustawienia użytkownika są następnie ponownie zapisywane na ten okres.

Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu. Masz prawo sprzeciwić się z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Aby wyrazić sprzeciw, wyślij e-mail na adres info@consentmanager.net.

Pliki dziennika serwera

Operator strony internetowej automatycznie zbiera i przechowuje informacje w „plikach dziennika serwera”, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła nam.

Są to:

Rodzaj i wersja przeglądarki

Wykorzystywany system operacyjny

Adres URL uprzednio odwiedzonej przez Państwa strony

Nazwa hosta komputera, z którego uzyskują Państwo dostęp

Moment żądania serwera

Adres IP

Dane te nie będą łączone z danymi z innych źródeł. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit f RODO, który pozwala na realizację umowy lub podjęcie środków poprzedzających zawarcie umowy dzięki przetwarzaniu danych.

Formularz kontaktowy

W przypadku wysłania do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, zostaną przez nas zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jeśli to było pytane.

Dane, które wprowadzisz w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy poprosisz nas o ich usunięcie, cofniesz zgodę na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Twoje zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu rozpatrzenia Twojego zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Twojej zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, jeżeli Twoje żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. A RODO) i/lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas zapytań.

Dane, które wysłałeś do nas za pośrednictwem próśb o kontakt, pozostaną u nas do momentu, gdy zażądasz usunięcia, cofniesz zgody na przechowywanie lub przestanie obowiązywać cel przechowywania danych (np. po rozpatrzeniu Twojego żądania). Bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (dane klienta i umowy)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed umownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do wystawienia rachunku użytkownikowi.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu relacji biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Transmisja danych po zawarciu umowy o usługi i treści cyfrowe

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, na przykład do banku odpowiedzialnego za przetwarzanie płatności.

Dalsze przesyłanie danych nie odbywa się lub tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 ustęp 1 litera b RODO, który pozwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przed umownych.

6. Media społecznościowe

Integracja usług mediów społecznościowych

Obecnie korzystamy z poniższych usług mediów społecznościowych w naszej ofercie online.

Jeśli odwiedzisz naszą stronę internetową i klikniesz logo jednego z serwisów społecznościowych, zostaniesz przekierowany na odpowiednią stronę zewnętrzną tego serwisu sieciowego. Jeśli klikniesz jeden z przycisków, gdy jesteś zalogowany do jednej z usług, informacje, które odwiedziłeś na naszej stronie internetowej, mogą zostać przypisane do Twojego tam konta użytkownika. Jeśli jesteś członkiem jednej z usług i nie chcesz, aby sieci społecznościowe gromadziły dane o Tobie za pośrednictwem strony internetowej i łączyły je z danymi członkowskimi, powinieneś wylogować się z odpowiedniej usługi mediów społecznościowych przed kliknięciem na jedno z logo . Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 ust. 1 lit. f RODO.

Zwracamy uwagę, że jako dostawca tej strony internetowej nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwisy społecznościowe. Więcej informacji na temat tego, jakie dane są gromadzone w związku z wywoływaniem usług społecznościowych i jak te dane są wykorzystywane, można znaleźć w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony danych pod adresem:

• Facebook – Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto   

   https://www.facebook.com/privacy/policy

• Instagram – Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA

   https://help.instagram.com/155833707900388

• Pinterest – Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA

   https://about.pinterest.com/pl/privacy-policy/

• Youtube – Google Ireland Limited. Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia

  https://policies.google.com/privacy

7. Narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics używa tak zwanych „plików Cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez Cookies na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Pliki Cookies Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików Cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Anonimizacja IP

Na tej stronie aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec przechowywaniu plików Cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik Cookies i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i instalując: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Sprzeciw wobec zbierania danych

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Google Analytics dezaktywacja

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics obsługuje dane użytkowników, znajdziesz w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Charakterystyka demograficzna w Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. Pozwala to na tworzenie raportów zawierających stwierdzenia dotyczące wieku, płci i zainteresowań odwiedzających witrynę. Dane te pochodzą z reklam opartych na zainteresowaniach od Google i danych odwiedzających od dostawców zewnętrznych. Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby. Możesz wyłączyć tę funkcję w dowolnym momencie za pomocą ustawień reklam na swoim koncie Google lub ogólnie zabronić gromadzenia danych przez Google Analytics, jak opisano w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Okres przechowywania

Dane przechowywane przez Google na poziomie użytkownika i zdarzenia, które są powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User ID) lub identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, Android Advertising ID) są anonimizowane po 26 miesiącach lub usuwane. Zobacz poniżej szczegóły

Link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

Remarketing Google Analytics

Ta strona korzysta z funkcji Google Analytics Remarketing w połączeniu z funkcjami cross-device Google Ads i Google DoubleClick. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Ta funkcja umożliwia powiązanie reklamowych grup docelowych utworzonych za pomocą Google Analytics Remarketing z funkcjami cross-device Google Ads i Google DoubleClick. W ten sposób na jednym urządzeniu końcowym (np. telefonie komórkowym) mogą być również wyświetlane powiązane z zainteresowaniami, spersonalizowane komunikaty reklamowe, które zostały dostosowane do Ciebie w zależności od Twojego wcześniejszego użytkowania i zachowań podczas surfowania (np. na tablecie lub komputerze). .

Jeśli wyrazisz na to zgodę, Google połączy w tym celu historię Twojej przeglądarki internetowej i aplikacji z Twoim kontem Google. W ten sposób te same spersonalizowane komunikaty reklamowe mogą być umieszczane na każdym urządzeniu, na którym logujesz się za pomocą swojego konta Google.

Aby obsługiwać tę funkcję, Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google identyfikatory użytkowników, które są tymczasowo połączone z naszymi danymi Google Analytics w celu zdefiniowania i utworzenia odbiorców dla reklam na różnych urządzeniach.

Możesz na stałe zrezygnować z remarketingu/kierowania na różnych urządzeniach, wyłączając spersonalizowane reklamy; kliknij ten link: www.google.com/settings/ads/onweb/.

Zestawienie danych zarejestrowanych na Twoim koncie Google opiera się wyłącznie na Twojej zgodzie, którą możesz wyrazić lub odwołać z Google (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku procesów gromadzenia danych, które nie są połączone na Twoim koncie Google (np. ponieważ nie masz konta Google lub wniosłeś sprzeciw wobec połączenia), podstawą gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes wynika z faktu, że operator strony jest zainteresowany anonimową analizą odwiedzających stronę w celach reklamowych.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google pod adresem: policies.google.com/technologies/ads.

Google Ads i śledzenie konwersji Google

Ta strona korzysta z Google Ads. Google Ads to internetowy program reklamowy firmy Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W ramach Google Ads korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Jeśli klikniesz reklamę umieszczoną przez Google, zostanie ustawiony plik Cookies do śledzenia konwersji. Pliki Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki Cookies tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony tej witryny, a plik Cookies jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik Cookies. Pliki Cookies nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów Google Ads. Informacje uzyskane za pomocą pliku Cookies konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów Google Ads, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, za pomocą których można by osobiście zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu wykorzystaniu, łatwo dezaktywując plik Cookies śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Nie zostaniesz wówczas uwzględniony w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie „plików Cookies konwersji” i korzystanie z tego narzędzia śledzącego odbywa się na podstawie artykułu 6 ustęp 1 litera f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklam. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików Cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat Google Ads i Google Conversion Tracking można znaleźć w przepisach dotyczących ochrony danych Google: www.google.de/policies/privacy/.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików Cookies i zezwalała na pliki Cookies tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczała akceptację plików Cookies w niektórych przypadkach lub ogólnie i aktywowała automatyczne usuwanie plików Cookies po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki Cookies zostaną wyłączone, funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Google Data Studio

Używamy narzędzia do zarządzania danymi Google Data Studio do wizualnego tworzenia niestandardowych raportów i dynamicznych pulpitów nawigacyjnych.

Korzystamy z danych z Google Analytics i interfejsów do źródeł danych (takich jak Google Ads, Arkusze Google, YouTube Analytics itp.) Narzędzie internetowe nie wymaga aplikacji lokalnej i można je uruchomić przez Internet. Dostęp odbywa się przez przeglądarkę, źródła danych są połączone bezpośrednio przez Google Data Studio.

Celem Google Data Studio jest analiza przepływu odwiedzających na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do oceny korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online, które pokazują aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania ze Google Data Studio zobacz: support.google.com/datastudio/answer/6283323

Piksel Facebook

Ta strona internetowa wykorzystuje piksel działania odwiedzającego z Facebooka do pomiaru konwersji. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia. Według Facebooka zebrane dane są jednak również przesyłane do USA i innych krajów trzecich.

W ten sposób można śledzić zachowanie odwiedzających witrynę po przekierowaniu na stronę dostawcy poprzez kliknięcie reklamy na Facebooku. Pozwala to na ocenę skuteczności reklam na Facebooku do celów statystycznych i badania rynku oraz na optymalizację przyszłych działań reklamowych.

Zebrane dane są dla nas jako operatora tej strony anonimowe, nie możemy wyciągać żadnych wniosków co do tożsamości użytkownika. Jednak dane są przechowywane i przetwarzane przez Facebooka, aby możliwe było połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystywać dane do własnych celów reklamowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wykorzystania danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może umieszczać reklamy na stronach Facebooka i poza Facebookiem. My jako operator strony nie możemy wpływać na to wykorzystanie danych.

Korzystanie z pikseli Facebooka opiera się na Art. 6 ust.1 lit.f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików Cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Jeśli nie masz konta na Facebooku, możesz zrezygnować z reklamy behawioralnej Facebooka na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance:

https://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ .

Kliknij tutaj, jeśli chcesz odwołać swoją zgodę: https://www.facebook.com/settings?tab=ads . Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

Więcej informacji na temat ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych Facebooka:  https://www.facebook.com/privacy/policy .

Możesz również wyłączyć funkcję remarketingu „Niestandardowi odbiorcy” w sekcji Ustawienia reklam na stronie https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Aby to zrobić, musisz być zalogowany na Facebooku.

LinkedIn Insights Tag / Conversion Tracking

Ta strona internetowa wykorzystuje tag LinkedIn Insights Tag ze śledzeniem konwersji LinkedIn firmy LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Śledzenie konwersji LinkedIn to narzędzie do retargetingu i analizy obsługiwane przez LinkedIn Insight Tag. Insight Tag powoduje, że podczas odwiedzania witryny w Twojej przeglądarce internetowej jest przechowywany plik cookie, czyli niewielki plik tekstowy. Insight Tag jest zintegrowany z tą witryną i umożliwia zbieranie danych, takich jak adres IP, adres URL, adres URL strony odsyłającej, właściwości urządzenia i przeglądarki, znacznik czasu i wyświetlenia strony. W zależności od usług, informacji i ofert, o których dowiedziałeś się na naszej stronie internetowej, mogą być również wyświetlane specyficzne dla Twoich zainteresowań i odpowiednie oferty oraz rekomendacje. LinkedIn może również tworzyć statystyki zawierające zagregowane dane dotyczące korzystania z naszej strony internetowej i odwiedzin na niej. Jeśli jesteś członkiem LinkedIn, mogą być również zbierane informacje demograficzne, takie jak Twoja przybliżona lokalizacja. Zebrane dane są szyfrowane.

Zasadniczo możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. Alternatywnie możesz wyraźnie sprzeciwić się śledzeniu konwersji LinkedIn, ustawiając plik cookie rezygnacji, który pozostaje na Twoim urządzeniu do czasu usunięcia plików cookie. Możesz dezaktywować plik cookie LinkedIn pod tym linkiem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Możesz również dokonać dalszych zmian w zakresie ochrony danych, korzystając z tego linku: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences.

Dalsze informacje i przepisy dotyczące ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy.

Pinterest-Tag

Ta strona korzysta z Pinterest-Tag firmy Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Pinterest-Tag jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator serwisu ma prawnie uzasadniony interes w skutecznych działaniach reklamowych, w tym w mediach społecznościowych. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików Cookies), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Za pomocą Pinterest-Tag Pinterest jest w stanie określić odwiedzających naszą ofertę online jako grupę docelową wyświetlania reklam (tzw. „Reklamy Pinterest”). W związku z tym używamy Pinterest-Tag, aby wyświetlać reklamy na Pintereście, które umieściliśmy tylko tym użytkownikom Pinteresta, którzy również wykazali zainteresowanie naszą ofertą online lub którzy mają określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które są oparte na odwiedzanej witrynie ). Za pomocą Pinterest-Tag chcemy również upewnić się, że nasze reklamy na Pinterest odpowiadają potencjalnemu zainteresowaniu użytkownika i nie są denerwujące. Za pomocą Pinterest-Tag  możemy również zrozumieć skuteczność reklam na Pinterest do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, czy użytkownicy zostali przekierowani na naszą stronę internetową po kliknięciu reklamy na Pinterest (tzw. „konwersja”).

Pinterest-Tag jest integrowany bezpośrednio przez Pinterest podczas odwiedzania naszej strony internetowej i może zapisać tak zwany plik Cookies, czyli mały plik, na Twoim urządzeniu. Jeśli następnie zalogujesz się na Pinterest lub odwiedzisz Pinterest, gdy jesteś zalogowany, wizyta w naszej ofercie online zostanie odnotowana w Twoim profilu. Zebrane o Tobie dane są dla nas anonimowe, dlatego nie możemy wyciągać żadnych wniosków na temat tożsamości użytkownika.

Przetwarzanie danych przez Pinterest odbywa się w ramach wytycznych dotyczących wykorzystania danych Pinteresta. W związku z tym ogólne informacje na temat wyświetlania reklam na Pintereście w wytycznych dotyczących wykorzystania danych na Pintereście: 

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy .

Możesz sprzeciwić się gromadzeniu przez Pinterest-Tag i wykorzystywaniu Twoich danych do wyświetlania reklam na Pinterest. Aby określić, jakie rodzaje reklam są wyświetlane na Pintereście, możesz wywołać stronę ustawioną przez Pinterest i postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi ustawiania reklam opartych na użytkowaniu: https://www.pinterest.com/settings/ . są niezależne od platformy, tj. są przystosowane do wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia mobilne.

Możesz również sprzeciwić się wykorzystywaniu plików Cookies, które służą do pomiaru zasięgu i do celów reklamowych, za pośrednictwem strony dezaktywacji sieciowej inicjatywy reklamowej: https://optout.aboutads.info .

Uniwersalne śledzenie zdarzeń Microsoft Advertising (UET)

Ta witryna korzysta z uniwersalnego tagu śledzenia zdarzeń Microsoft Advertising firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 do pomiaru konwersji i analizy.

Microsoft umieści plik cookie na Twoim urządzeniu końcowym, jeśli uzyskałeś dostęp do naszej witryny za pośrednictwem Microsoft Ads. Pozwala to firmie Microsoft i nam rozpoznać, że ktoś kliknął reklamę, został przekierowany do naszej witryny i osiągnął z góry określoną stronę docelową. Dowiadujemy się tylko o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę Microsoft, a następnie zostali przekierowani na stronę docelową. Microsoft gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje za pośrednictwem plików Cookies, z których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. Te profile użytkowania służą do analizy zachowań odwiedzających i wyświetlania reklam. Nie są przetwarzane żadne dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika. Podstawą prawną korzystania z tej usługi jest Art. 6 ust.1 zdanie. 1 f) RODO, a przetwarzanie służy naszym uzasadnionym interesom gospodarczym.

Możesz zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki Cookies i związanych z korzystaniem z witryny oraz przetwarzaniem tych danych, wyłączając ustawienie plików Cookies. Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik Cookies i związanych z korzystaniem z witryny oraz przetwarzaniem tych danych przez firmę Microsoft, zgłaszając swój sprzeciw pod następującym łączem: 

http://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Więcej informacji na temat ochrony danych w firmach Microsoft i Bing można znaleźć w przepisach firmy Microsoft dotyczących ochrony danych:

https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Hotjar

Używamy Hotjar, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować ofertę i doświadczenie na tej stronie. Technologia Hotjar daje nam lepsze zrozumienie doświadczeń naszych użytkowników (np. ile czasu użytkownicy spędzają na jakich stronach, w które linki klikają, co im się podoba, a czego nie, itp.), a to pomaga nam dostosować naszą ofertę do naszych opinie użytkowników do wyrównania Hotjar współpracuje z plikami cookies i innymi technologiami w celu zbierania danych o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń końcowych, w szczególności adres IP urządzenia (jest rejestrowany i przechowywany wyłącznie w formie anonimowej podczas korzystania z witryny), rozmiar ekranu, urządzenie typ (unikalne identyfikatory urządzenia)), informacje o używanej przeglądarce, lokalizacji (tylko kraj), preferowanym języku przeglądania naszej strony internetowej. Hotjar przechowuje te informacje w naszym imieniu w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Hotjar ma umownie zakaz sprzedaży danych zebranych w naszym imieniu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „o Hotjar” na stronie pomocy Hotjar poniżej

https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar.

Microsoft Clarity

Ta strona korzysta z Microsoft Clarity, aby lepiej zrozumieć potrzeby naszych użytkowników oraz zoptymalizować ofertę i doświadczenie na tej stronie. Microsoft Clarity to oferta firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA.

Technologia Clarity daje nam lepsze zrozumienie doświadczeń naszych użytkowników (np. ile czasu użytkownicy spędzają na jakich stronach, w które linki klikają, co im się podoba, a czego nie, itp.), a to pomaga nam dostosować naszą ofertę do naszych opinie użytkowników do wyrównania Clarity współpracuje z plikami cookie i innymi technologiami w celu zbierania informacji o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń końcowych (w szczególności adres IP urządzenia (jest zapisywany i przechowywany wyłącznie w formie anonimowej), rozmiar ekranu, typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzenia ), informacje o używanej przeglądarce, lokalizacji (tylko kraj), preferowanym języku używanym do przeglądania naszej strony internetowej). Clarity przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika. Informacje te nie są wykorzystywane przez Clarity ani przez nas do identyfikacji poszczególnych użytkowników ani nie są łączone z innymi danymi dotyczącymi poszczególnych użytkowników. Według Microsoft zebrane informacje mogą być również wykorzystywane do celów reklamowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: clarity.microsoft.com;

Oświadczenie o ochronie danych: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement;

Opcja rezygnacji: choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

8. Narzędzie czatu Userlike (ta opcja nie działa na polskojęzycznych stronach)

Otto Graf GmbH korzysta z czatu na żywo z Userlike UG (ograniczona odpowiedzialność), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia, Niemcy. Możesz użyć czatu na żywo, jak formularza kontaktowego, aby porozmawiać z naszym personelem w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Po uruchomieniu czatu zbierane są następujące dane osobowe:

• data i godzina połączenia,

• typ/wersja przeglądarki,

• Adres IP,

• używany system operacyjny,

• URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej,

• Ilość przesłanych danych.

• A jeśli podano: imię, nazwisko i adres e-mail.

W zależności od przebiegu rozmowy z naszymi pracownikami, na czacie, na który wchodzisz, mogą pojawić się dalsze dane osobowe. Charakter tych danych zależy w dużej mierze od Twojej prośby lub problemu, który nam opisujesz. Przetwarzanie wszystkich tych danych służy zapewnieniu szybkiej i sprawnej możliwości kontaktu, a tym samym poprawie obsługi klienta.

Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności i w związku z tym podpisali aneks dotyczący zobowiązania do zachowania poufności i przestrzegania ochrony danych w umowach pracowniczych.

Po wywołaniu strony www.graf-online.de widżet czatu jest ładowany w postaci pliku JavaScript z AWS Cloudfront. Widżet czatu technicznie reprezentuje kod źródłowy, który działa na twoim komputerze i umożliwia czat.

Ponadto Otto Graf GmbH przechowuje przebieg czatów na żywo przez okres 12 miesięcy. Ma to na celu uchronienie Cię przed obszernymi wyjaśnieniami dotyczącymi historii Twojego zapytania i stałą kontrolę jakości naszej oferty czatu na żywo. Przetwarzanie jest zatem dozwolone zgodnie z Art. 6 paragraf 1 litera f RODO. Jeśli nie chcesz tego, możesz nas o tym powiadomić, korzystając z podanych danych kontaktowych. Zapisane czaty na żywo zostaną przez nas natychmiast usunięte.

Przechowywanie danych czatu służy również zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Jest to również nasz prawnie uzasadniony interes, dlatego przetwarzanie jest dozwolone na podstawie Art. 6 ust.1 lit. f RODO.

9. Newsletter (ta opcja nie działa na polskojęzycznych stronach)

Dane Newsletter‘a

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletyn . Dalsze dane nie są gromadzone lub zbierane tylko na zasadzie dobrowolności.

Wyrażając zgodę na otrzymywanie newslettera (opt-in) wyrażasz również zgodę na indywidualne śledzenie użytkowników. Newslettery zawierają tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w biuletynach wysyłanych w formacie HTML, umożliwiająca rejestrację i analizę pliku dziennika. Pozwala to na przeprowadzenie statystycznej oceny sukcesu lub niepowodzenia kampanii marketingowych online. Wbudowany piksel śledzący może służyć do określenia, czy i kiedy osoba, której dane dotyczą, otworzyła wiadomość e-mail oraz jakie linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osoby, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe zebrane w biuletynach są przechowywane i oceniane przez firmę Otto Graf GmbH odpowiedzialną za przetwarzanie w celu optymalizacji wysyłki biuletynów i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań zainteresowanej osoby. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu rejestracji newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład poprzez link „zrezygnuj z subskrypcji” w biuletynie. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane, które zapisałeś u nas w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do czasu rezygnacji z newslettera i usunięcia z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

Po usunięciu siebie z listy dystrybucyjnej biuletynu, Twój adres e-mail zostanie zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

CleverReach

Ta strona internetowa wykorzystuje CleverReach do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede. CleverReach to usługa, która może służyć do organizowania i analizowania wysyłania biuletynów. Dane, które podajesz w celu zapisania się do newslettera (np. adres e-mail) będą przechowywane na serwerach CleverReach w Niemczech lub Irlandii.

Nasze newslettery wysyłane za pomocą CleverReach umożliwiają nam analizę zachowania odbiorców newslettera. Może to obejmować Analizowane jest, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newsletterową i jak często klikał link w newsletterze. Za pomocą tzw. śledzenia konwersji można również przeanalizować, czy po kliknięciu w link w newsletterze nastąpiła z góry określona akcja (np. zakup produktu na naszej stronie). Więcej informacji na temat analizy danych za pomocą biuletynu CleverReach można znaleźć pod adresem: www.cleverreach.com/de/funktions/reporting-und-tracking/.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę możesz w każdej chwili odwołać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Jeśli nie chcesz analizować przez CleverReach, musisz zrezygnować z otrzymywania newslettera. W tym celu w każdej wiadomości newslettera zamieszczamy odpowiedni link. Możesz również zrezygnować z otrzymywania newslettera bezpośrednio na stronie.

Dane, które przechowujesz u nas w celu zapisania się do newslettera, będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z newslettera i zostaną usunięte zarówno z naszych serwerów, jak i z serwerów CleverReach po rezygnacji z newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail w obszarze członków) pozostają nienaruszone.

Po usunięciu Cię z listy dystrybucyjnej biuletynu Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę biuletynu na czarnej liście, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności CleverReach: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

10. Wtyczki i Narzędzia

YouTube ze zwiększoną prywatnością

Ta strona zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem serwisu jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w rozszerzonym trybie ochrony danych. Według YouTube ten tryb oznacza, że ​​YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę, zanim obejrzą wideo. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. W ten sposób YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick, niezależnie od tego, czy oglądasz film.

Gdy tylko uruchomisz wideo YouTube na tej stronie, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Twoim urządzeniu końcowym po uruchomieniu filmu. Za pomocą tych plików cookie YouTube może otrzymywać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane m.in. służy do zbierania statystyk wideo, poprawy użyteczności i zapobiegania próbom oszustw. Pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu końcowym do momentu ich skasowania.

W razie potrzeby po uruchomieniu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest używany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu Art. 6 ust.1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie Art.6 ust.1 lit. RODO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem:

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych udostępnianych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Brak połączenia z serwerami Google

Google Maps

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

W celu korzystania z funkcji Google Maps konieczne jest zapisanie Twojego adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.

Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online oraz ułatwienia odnalezienia wskazanych przez nas miejsc na stronie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Places API Web Service

Ta witryna korzysta z usługi sieciowej Google Places API Web Service do automatycznego uzupełniania adresów. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Google Places, konieczne jest przesłanie Twojego adresu IP i treści, które wprowadziłeś do Google. Informacje te są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych.

Interfejs API Miejsc Google służy do ułatwienia i przyspieszenia wprowadzania adresu w polach wejściowych formularzy. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google:  www.google.de/intl/de/policies/privacy.

11. Usługi własne

Obsługa danych kandydatów do pracy

Oferujemy Państwu możliwość aplikowania do nas (np. e-mailem, pocztą lub przez formularz zgłoszeniowy online). Poniżej poinformujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu Twoich danych osobowych gromadzonych w ramach procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami ustawowymi oraz że Twoje dane będą traktowane z najwyższą poufnością.

Postępowanie  i cel zbierania danych

Jeśli wyślesz do nas aplikację, będziemy przetwarzać Twoje powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki z rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie niezbędnym do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną tego jest Kodeks Pracy (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b RODO (ogólne nawiązanie umowy) oraz – jeśli wyraziłeś na to zgodę – art. 6 ust. 1 lit. RODO. Zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. W naszej firmie Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom, które są zaangażowane w przetwarzanie Twojego wniosku.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, przesłane przez Państwa dane będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych zgodnie z Kodeksem Pracy i art. 6 ust.1 lit. b RODO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie złożyć Ci oferty pracy, odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do przechowywania przekazanych przez Ciebie danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ) przez okres do 6 miesięcy, które pozostają u nas od zakończenia procesu aplikacyjnego (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Dane zostaną następnie usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub toczącego się sporu prawnego), zostaną one usunięte tylko wtedy, gdy cel dalszego przechowywania przestanie obowiązywać.

Dłuższe przechowywanie może mieć również miejsce, jeśli wyraziłeś na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub jeśli ustawowe obowiązki przechowywania uniemożliwiają usunięcie.