Pytania i odpowiedzi

 • Jak podłączyć zbiornik do rury spustowej?

  Zbiornik może zostać podłączony przy pomocy filtra rynnowego lub zbieracza wody. Dzięki filtrowi duże części zanieczyszczeń są odfiltrowywane, co pozwala na uzyskanie optymalnej jakości wody. Zintegrowany regulator przepływu zapobiega przepełnieniu zbiornika. Nadmiar wody spływa rurą spustową.

 • Czy mogę bez obaw wykorzystywać zgromadzoną wodę deszczową?

  Zbiornik na wodę deszczową GRAF w połączeniu z filtrem rynnowym tworzy zamknięty system, co stanowi zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami z zewnątrz. Jakość wody zgromadzonej w takim zbiorniku jest znacznie lepsza, niż w przypadku zbiornika otwartego.

 • Jak wykorzystać wodę parującą ze zbiornika?

  Górną część wielu zbiorników GRAF można obsadzić kwiatami. Otwory w podstawie pojemnika na kwiaty umożliwiają parowanie wodzie znajdującej się w zbiorniku - dzięki temu rozwiązaniu rośliny otrzymują niezbędną porcję wody. Woda znajdująca się w zbiorniku jest zabezpieczona przed zanieczyszczeniem ziemią przy pomocy geowłókniny, wykładanej na dnie donicy kwiatowej.

 • Jak zabezpieczyć zbiornik przed zimą?

  W celu zabezpieczenia zbiornika naziemnego przed uszkodzeniem w czasie zimy, należy go całkowicie opróżnić z wody. Prawie wszystkie zbiorniki na deszczówkę GRAF mają zaślepiony otwór, znajdujący się blisko dna zbiornika, umożliwiający jego całkowite opróżnienie.