Referencje dla systemów rozsączania wody w gruncie

Jako europejski lider rynku zarządzania wodą deszczową, posiadamy referencje w ponad 70 krajach na całym świecie. Naszą sprawdzoną technologię infiltracji można znaleźć w licznych supermarketach i kompleksach biurowych, warsztatach i zakładach produkcyjnych, a także w wielu innych obiektach. Systemy rozsączające dla ogólnoeuropejskich projektów budynków publicznych, takich jak szkoły, uzupełniają nasze doświadczenie w dziedzinie zarządzania wodą deszczową.