Rozsączanie ścieku oczyszczonego

W pobliżu brak odpowiedniego cieku wodnego lub rowu, do którego można odprowadzić oczyszczony ściek?
Rozwiązaniem jest rozsączenie ścieku w gruncie. Jedynymi ograniczeniami są rodzaj gruntu oraz wymóg montażu systemu rozsączającego przynajmniej 1,5 m nad poziomem wód gruntowych.
Tunele i komory rozsączające GRAF nadają się do rozsączania zarówno ścieku oczyszczonego, jak i wód opadowych.
Tunele i komory można ze sobą łączyć i układać w rzędach.