To my

Cały świat mówi o zrównoważonym rozwoju. Dla nas od dawna jest to integralna część naszego DNA. Wcześnie dostrzegliśmy potencjał wody deszczowej: hasło "Woda deszczowa jest darmowa" (niem.: Regenwasser ist kostbar) było jedną z naszych pierwszych kampanii w latach '70. Już od 1974 roku w naszej rodzinnej firmie produkowane były beczki na wodę deszczową. Zaledwie cztery lata później pojawiły się pierwsze podziemne zbiorniki do gromadzenia deszczówki.

Zbiorniki na wodę deszczową GRAF są produkowane z materiałów pochodzących z recyklingu od 1980 roku. Swoją drogą, deszczówka nadal jest darmowa. Jednak w czasach zmian klimatycznych, suszy i ulewnych deszczy, zrównoważona gospodarka wodna to coś więcej: to cenny wkład w naszą przyszłość.


Jesteśmy dumni z pozytywnej reakcji na nasze zaangażowanie


Angażujemy się w stowarzyszenia poza granicami firmy: