Osadniki gnilne

Osadniki gnilne GRAF produkowane są metodą wytłaczania z rozdmuchem.

Osadniki stosowane są w każdej przydomowej oczyszczalni ścieków jako pierwszy etap oczyszczania ścieków w warunkach beztlenowych. Każdy osadnik gnilny GRAF jest znakowany znakiem CE zodnie z normą PN-EN 12566-1.