GRAF Neuried (Niemcy)

Projekt Centrum logistyczne Neuried (Niemcy)
Zastosowanie Lekki separator cieczy
Kategoria Przemysł
Produkt Separator cieczy lekkich Diamant System A
Pojemność magazynowa brutto 2210 m3
Wymiary 245 x 115 x 109 m


Ekonomiczny w instalacji i obsłudze

Zgodnie z własnymi wysokimi standardami ekologicznymi, ustawą o ściekach komunalnych, ustawą o zasobach wodnych i rozporządzeniem w sprawie ścieków, separator cieczy lekkich został zwymiarowany i zainstalowany w strefie mycia wózków widłowych obok budynku centrum logistycznego Grupy GRAF w Neuried (Niemcy).

System GRAF Diamant Separator cieczy lekkich z jednostką koalescencyjną jest zatwierdzony przez władze budowlane do oczyszczania ścieków zawierających oleje mineralne (woda opadowa, ścieki, kondensaty). W myjniach pojazdy są czyszczone nie tylko z widocznych zabrudzeń, ale także z olejów i smarów.

Cząsteczki oleju są oddzielane od ścieków w separatorze cieczy lekkich przed wprowadzeniem wody do kanalizacji.