Nasz wkład w ochronę klimatu


Wydajna produkcja dzięki nowoczesnym urządzeniom

Zrównoważony rozwój jest najwyższym priorytetem w naszych procesach produkcyjnych. Ciepło odpadowe z produkcji jest wykorzystywane do ogrzewania budynków produkcyjnych i logistycznych. Zamknięte obiegi wody zapewniają, że nasza produkcja zużywa jej mniejszą ilość. W naszych fabrykach woda deszczowa jest wykorzystywana również do procesów chłodzenia i czyszczenia.


Produkty zoptymalizowane pod kątem logistyki

Wiele produktów GRAF jest wytwarzanych z myślą o optymalizacji procesu logistycznego. Dzięki temu możemy wysłać za jednym razem wielokrotnie większą ilość produktów, niż w przypadku konwencjonalnego projektu wyrobu.

Na przykład zbiornik Carat może być zmontowany z dwóch półpłaszczyzn. Do transportu połówki zbiorników są układane na paletach. W ten sposób można przetransportować osiem razy większą objętość zbiorników i znacznie ograniczyć emisję CO2 podczas transportu.


Dalsze działania w celu zmniejszenia naszego zapotrzebowania na energię

  • Miks energetyczny z 80% energii odnawialnych
  • Zarządzanie energią zgodnie z ISO 50001
  • Oszczędność energii grzewczej poprzez odzysk ciepła
  • Minimalne zużycie wody dzięki zamkniętym obiegom chłodniczym
  • Wykorzystanie wody deszczowej do procesów chłodzenia i czyszczenia, do użytku w toelatach i pralkach
  • Powszechne zastosowanie oświetlenia LED w oddziałach GRAF na całym świecie
  • Infiltracja nadmiaru wody deszczowej
  • Dalsze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony wody i emisji hałasu
  • Optymalna logistyka pomiędzy naszymi zakładami