Poznaj zbiorniki na deszczówkę firmy GRAF spełniające wymogi Programu Moja Woda, oferującego dofinansowanie nawet do 6 000 zł na systemy wykorzystania wody deszczowej

Od 3 sierpnia 2023 r. trwa trzeci nabór wniosków do priorytetowego programu rządowego Moja Woda. Celem programu jest ochrona zasobów wody opadowej na terenie Polski, jej magazynowanie, retencja i lokalne wykorzystywanie. Program Moja Woda ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego może ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji - wynoszącej nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6 000 zł na jedno przedsięwzięcie.

Musimy dbać o zasoby wody. Podstawowym założeniem programu Moja Woda jest zatrzymanie jak najwięcej wody opadowej do ponownego użycia w przydomowym ogródku. Dodatkowo program ten ma cel edukacyjny. Każdy z nas może przyczynić się do zwiększenia poziomu retencji wody i tym samym przeciwdziałać skutkom suszy. To jedno z kluczowych wyzwań ekologicznych, które zapisaliśmy w rządowych strategiach i planach– podkreśla Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

Do kogo jest skierowany program Moja Woda 2023?

Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaściciel oraz użytkowników wieczystych nieruchomości na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Okres kwalifikowalności kosztów dla naboru ogłoszonego w 2023 r. - od 01.01.2023 r. do 30.06.2024

Maksymalna kwota dotacji - 6 000 zł

Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie - 2 000 zł

Koszty kwalifikowane:
zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2m3;
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

Sposób składania wniosków

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

l.p.

województwo

Adres strony internetowej

 

1

dolnośląskie

https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_1756,rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-moja-woda

2

kujawsko-pomorskie

https://wfosigw.torun.pl/aktualnosc/aktualnosci/1182-musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania

3

lubelskie

https://www.wfos.lublin.pl/moja-woda-pl.html

4

lubuskie

https://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki

5

łódzkie

https://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci/1029-moja-woda-edycja-iii

6

małopolskie

https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/   

7

mazowieckie

https://wfosigw.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-programie-moja-woda/

8

opolskie

https://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda/moja-woda-nowy-nabor-iii

9

podkarpackie

https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu-1

10

podlaskie

https://wfosigw.bialystok.pl/musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki/

11

pomorskie

https://wfos.gdansk.pl/moja-woda-2/

12

śląskie

https://www.wfosigw.katowice.pl/2-uncategorised/2904-musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki.html

13

świętokrzyskie

http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/program-moja-woda/423-nabor/1264-nabor-wnioskow-dla-zadan-wpisujacych-sie-w-program-priorytetowy-moja-woda-na-lata-2020-2024

14

warmińsko-mazurskie

https://wfosigw.olsztyn.pl/2023/08/03/musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki/

15

wielkopolskie

https://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/komunikat-dot-programu-moja-woda/

16

zachodniopomorskie

https://wfos.szczecin.pl/aktualno%C5%9B%C4%87/musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki

Zapraszamy do poznania produktów marki GRAF, które spełniają wymogi programu Moja Woda!
Masz pytania?
Skontaktuj się z Reprezentantem z Twojego regionu, który pomoże w doborze zbiornika!
Kontakty TUTAJ