Poznaj zbiorniki na deszczówkę firmy GRAF spełniające wymogi Programu Moja Woda, oferującego dofinansowanie nawet do 6000 zł na systemy wykorzystania wody deszczowej

W lutym 2024 r. skończył się trzeci nabór wniosków do priorytetowego programu rządowego Moja Woda. Celem programu jest ochrona zasobów wody opadowej na terenie Polski, jej magazynowanie, retencja i lokalne wykorzystywanie. Program Moja Woda ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy i przeciwdziałaniu podtopieniom budynków w Polsce.

Każdy właściciel domu jednorodzinnego, który otrzymał pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji (wynoszącej nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 6000 zł na jedno przedsięwzięcie), ma czas do końca czerwca 2024 r. na zrobienie zakupów i zakończenie inwestycji. Natomiast do 31 lipca 2024 r. należy złożyć dokumenty w celu rozliczenia dotacji.

Zapraszamy do poznania produktów marki GRAF, które spełniają wymogi programu Moja Woda! 
Ofert sprzedażowych naszych zbiorników szukaj w sklepach typu wod-kan oraz on-line u naszych dystrybutorów. 
 
Do kogo jest skierowany program Moja Woda 2023?

Beneficjentem końcowym programu są osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaściciel oraz użytkowników wieczystych nieruchomości na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Okres kwalifikowalności kosztów dla naboru ogłoszonego w 2023 r. - od 01.01.2023 r. do 30.06.2024

Maksymalna kwota dotacji - 6 000 zł

Minimalna wartość kwalifikowanego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie - 2 000 zł

Koszty kwalifikowane:
zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2m3;
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

Sposób składania wniosków

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

l.p.województwo

Adres strony internetowej

 

1dolnośląskiehttps://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_1756,rusza-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-moja-woda
2kujawsko-pomorskiehttps://wfosigw.torun.pl/aktualnosc/aktualnosci/1182-musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania
3lubelskiehttps://www.wfos.lublin.pl/moja-woda-pl.html
4lubuskiehttps://www.wfosigw.zgora.pl/artykul/strona-glowna/musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki
5łódzkiehttps://www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci/1029-moja-woda-edycja-iii
6małopolskiehttps://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/   
7mazowieckiehttps://wfosigw.pl/rusza-nabor-wnioskow-w-programie-moja-woda/
8opolskiehttps://www.wfosigw.opole.pl/program-moja-woda/moja-woda-nowy-nabor-iii
9podkarpackiehttps://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/strona-glowna-programu-1
10podlaskiehttps://wfosigw.bialystok.pl/musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki/
11pomorskiehttps://wfos.gdansk.pl/moja-woda-2/
12śląskiehttps://www.wfosigw.katowice.pl/2-uncategorised/2904-musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki.html
13świętokrzyskiehttp://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/program-moja-woda/423-nabor/1264-nabor-wnioskow-dla-zadan-wpisujacych-sie-w-program-priorytetowy-moja-woda-na-lata-2020-2024
14warmińsko-mazurskiehttps://wfosigw.olsztyn.pl/2023/08/03/musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki/
15wielkopolskiehttps://www.wfosgw.poznan.pl/aktualnosci-z-funduszu/komunikat-dot-programu-moja-woda/
16zachodniopomorskiehttps://wfos.szczecin.pl/aktualno%C5%9B%C4%87/musimy-dbac-o-wode-ruszaja-dotacje-na-przydomowe-systemy-zbierania-deszczowki

Masz pytania?
Skontaktuj się z Reprezentantem z Twojego regionu, który pomoże w doborze zbiornika!
Kontakty TUTAJ