Zarządzanie wodą deszczową - kompleksowe rozwiązania od firmy GRAF

Wraz z coraz częstszymi powodziami wzrasta zapotrzebowanie na lokalne rozwiązania do rozsączania wody deszczowej. Ma to związek z ciągłym zabudowaniem terenów zielonych i tym samym ograniczaniem powierzchni wsiąkania wody opadowej.

Każdego dnia pokrywamy betonem kolejne hektary powierzchni kraju. Coraz częstsze powodzie i podtopienia mają dotkliwe konsekwencje ekologiczne i ekonomiczne. Zabudowywanie terenów zielonych obniża również poziom wody gruntowej, co zaburza naturalny cykl obiegu wody. Inteligentne rozwiązania do magazynowania i rozsączania wody deszczowej firmy GRAF pozwalają temu przeciwdziałać.