Biologiczna oczyszczalnia ścieków one2clean

Jak działa oczyszczalnia ścieków one2clean? Fazy oczyszczania ścieków w oczyszczalni typu SBR: napowietrzanie ścieków, sedymentacja, odpompowanie ścieku oczyszczonego.

Link do video: