Separatory tłuszczu

Jeśli istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia ścieków dużą ilością tłuszczu, należy je dodatkowo podczyścić przed odprowadzeniem do oczyszczalni. Separator tłuszczu działa na zasadzie separacji faz. Składa się z następujących stref: strefa separacji, kolektor tłuszczu, łapacz tłuszczu, punkt poboru próbek. Separatory tłuszczu sprawdzą się przede wszystkim przy restauracjach, hotelach i innych punktach gastronomicznych.

Link do video: