Jak działa zbieracz wody deszczowej z fitrem?

Filtr/zbieracz wody deszczowej łączy zbiornik z rurą spustową, z której pobiera wodę opadową. Zbieracz wody z filtrem zapobiega zanieczyszczeniu wody oraz przepełnieniu zbiornika.

Link do video: