System zarządzania wodą deszczową EcoBloc

System rozsączania wody deszczowej w Buenos Aires w Argentynie - zrealizowany za pomocą skrzynek rozsączających EcoBloc Inspect flex, skrzynek rozsączających EcoBloc maxx, studzienki Vario 800 i filtra zewnętrznego Optimax XXL. Dzięki systemowi EcoBloc instalacja rozsączająca wodę deszczową może mieć pojemność od jednego do tysięcy m³! Zaawansowana konstrukcja produktu zapewnia oszczędności w logistyce i instalacji oraz wymaga mniej przestrzeni w miejscu montażu. Instalacja tego zbiornika o pojemności 460 m³ została ukończona w zaledwie 5 dni... wykonanie tego w betonie zajęłoby nam ponad 30 dni!

Link do video: