Oczyszczanie ścieków metodą SBR

Jak działa mała przydomowa oczyszczalnia? Film pokazuje fazy pracy przydomowej oczyszczalni ścieków SBR: napełnienie, napowietrzanie, sedymentacja, odpompowanie ścieku oczyszczonego, odpompowanie osadu nadmiernego.

Link do video: